Seterbesøk

På sommeren melker vi på setra. I løpet av setersesongen er det mulig å besøke oss og dyrene på bestemte åpne seterdager. Følg med her og på sosiale medier for mer informasjon. Velkommen!